Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Gode lysforhold på arbejdspladsen

Rådgivning om belysningsproblemer

God belysning er med til at skabe gode arbejdsforhold og dermed kvalitet i arbejdet. God belysning modvirker trætte øjne, spændinger i nakke og skuldre og hovedpine og er med til at sikre, at I er veloplagte i løbet af dagen – også når arbejdsdagen er slut.

Belysningen er afgørende for stemningen i et lokale, og kan medvirke til at skabe en afslappet og indbydende atmosfære. Belysningen kan på den måde virke konfliktforebyggende, hvilket er særlig vigtigt på steder med borgerkontakt.

God belysning kan desuden være med til at dæmpe støjniveauet i fx daginstitutioner.

Arbejdsmiljø København kommer gerne ud på jeres arbejdsplads og rådgiver om løsninger på belysningsproblemer. Det kan fx dreje sig om problemstillinger som:

  • Medarbejderne har øjengener. Kan det skyldes belysningen?
  • Medarbejderne oplever blænding fra belysningen. Hvorledes kan generne forebygges?
  • Der er for lidt lys i lokalet/på arbejdsområdet. Hvorledes sikres tilstrækkeligt lys?
  • Arbejdspladsen skal udskifte arbejdslamperne. Hvilke lamper skal vælges?
  • Der skal indrettes nye lokaler. Hvilken belysning skal vælges?
  • Daginstitutionen har et højt støjniveau. Hvorledes kan belysningen afhjælpe problemet?

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet