Header menu

Grundlag for rådgivning

Arbejdsmiljø København rådgiver ud fra følgende grundlag

Vidensorganisation

Arbejdsmiljø København er en vidensorganisation, der på et fagligt grundlag understøtter kommunens, forvaltningernes og de enkelte enheders egen indsats.

Retning og Prioritering

Arbejdsmiljø Københavns aktiviteter tilrettelægges så de bedst muligt spiller sammen med de politikker og prioriteringer, der er gældende indenfor de enkelte områder.

Videndeling

Arbejdsmiljø København anvender opnået viden og læring fra de enkelte aktiviteter til at tage initiativ til videndeling på tværs. Arbejdsmiljø København foreslår indsatser og synliggør sin viden, hvor det kan styrke arbejdspladsernes, forvaltningernes og kommunens indsats.

Inddragelse

Arbejdsmiljø København ser det som sit ansvar i sine aktiviteter at gøre kunderne til aktører i processen. Arbejdsmiljø København medvirker til at sikre synlighed om proces og resultat.

Ressourcer

Arbejdsmiljø København tilstræber at tilrettelægge sine aktiviteter og forslag til opgaveløsninger i respekt for kommunens og de enkelte kunders ressourcer – økonomisk, organisatorisk og processuelt.

Oplysningspligt

Arbejdsmiljø København informerer kunden, hvis Arbejdsmiljø København i sit virke bliver opmærksom på, at de ansatte akut eller vedvarende udsættes for påvirkninger, der kan medføre alvorlig sundhedsfare eller mistrivsel.

Fortrolighed

Arbejdsmiljø København behandler alle personrelaterede informationer om kunderne og deres konkrete proces fortroligt. Viden fra helbredsundersøgelser og personlige henvendelser behandles efter regler om personfølsomme oplysninger.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet