Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Handskevalg ved arbejde med kemikalier

Beskyt din hud

Ved korrekt brug af de rigtige handsker, når du arbejder med kemiske stoffer, beskytter du din hud. Men der findes mange forskellige slags handsker, der har en række forskellige egenskaber. Det gælder derfor om at vælge den rigtige handske og om at bruge dem på den rigtige måde.

Effektiv beskyttelse – også mod organiske opløsningsmidler

Alle handsker af naturgummi eller plast beskytter mod vand og mange stoffer inden for den ’lette’ kemi. Handsker af kunstgumme (Nitril, neoprengummi og butylgummi) giver generelt en bedre beskyttelse mod kemikalier end handsker lavet af naturgummi eller plast (latex, PP og PE).

Hvis du i dit arbejde kommer i kontakt med farlige kemikalier som fx organiske opløsningsmidler, skal du vide, hvad du arbejder med. Kun på den baggrund kan man vælge en handske med den rette beskyttelse.

Såkaldte laminathandsker yder generelt den bedste beskyttelse over for stort set alle kemikalier. Derfor kan denne handsketype anbefales til brug ikke alene ved særlige problemstoffer, men også ved arbejde med blandingsprodukter eller med skiftende / usikre situationer.

Klar besked og kvalitetsgaranti

Ved stort set alle handsker gælder det, at visse kemiske stoffer langsomt kan passere igennem, uden at det umiddelbart kan ses på handsken eller mærkes på huden. Især organiske opløsningsmidler trænger hurtigt igennem mange handskematerialer.

Producenter af beskyttelseshandsker skal opgive gennembrudstider for opløsningsmidler som mineralsk terpentin, acetone, toluen og så videre. Gennembrudstiden kan variere fra minutter til mange timer.

For at gøre handskeområdet lidt mere overskueligt har man indenfor EU vedtaget nogle symboler (piktogrammer) for standarder til at karakterisere af handsker. Alle personlige værnemidler - herunder beskyttelseshandsker - skal være CE-mærket. Mærkningen er en garanti for, at en række kvalitetskrav er opfyldt.
Handsker til arbejde med kemikalier skal være godkendt efter EN 374. I den forbindelse er der to piktogrammer, som skal være på handsken eller handskeindpakningen.

Piktogrammet med kolben viser, at handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig overfor minimum 3 ud af 12 standardkemikalier

Piktogrammet med kolben viser, at handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig overfor minimum 3 ud af 12 standardkemikalier.

 

Piktogrammet med spørgsmålstegnet viser, at handskerne er testede, men ikke kan bestå i forhold til 3 ud af de 12 standardkemikalier

Piktogrammet med spørgsmålstegnet viser, at handskerne er testede, men ikke kan bestå i forhold til 3 ud af de 12 standardkemikalier. Groft sagt er handskerne med dette symbol mindre modstandsdygtige.

De to kemi piktogrammer må ikke benyttes samtidig.

Genbrugshandsker eksisterer ikke

Ved arbejde med farlige kemikalier skal alle handsker betragtes som engangshandsker. Man kan vælge mellem tynde handsker, som i øvrigt kan være meget forskellig i tykkelse, og tykkere handsker.

Handsketykkelsen har en vis betydning i forhold til gennemtrængningstiden. Handskematerialet egnethed i forhold til at beskytte mod det eller de konkrete kemikalier, er imidlertid en vigtigere parameter.

En tykkere handske vil generelt være stærkere. Hvis der er risiko for at beskadige handsken, så der går hul på den, yder en tyk handske således bedre beskyttelse i forbindelse med mekanisk påvirkninger.

Tynde handsker skal kasseres straks, man har taget dem af. Det er nemlig ikke muligt at forurene indersiden, når handsken tages af.

Tykke handsker kan bruges flere gange inden for gennembrudstiden, hvis handsken kan tages af uden at vende vrangen ud. Det er vigtigt at være opmærksom på, at gennemtrængningen og nedbrydningen af handsken starter fra det øjeblik, handsken påvirkes af kemikaliet. Den proces stopper ikke, fordi handsken tages af. Hvis du således tager en handske på, der fx dagen før har været udsat for kemikalier, risikerer du, at det er farligere at have handsken på end ikke.

Tynde handsker benyttes ofte som beskyttelse mod uheld. Hvis de bliver udsat for påvirkning, skifter man dem straks. Derimod benyttes tykke handsker som regel til kortere eller længerevarende direkte kontakt med kemiske stoffer.

Husk, at alle handsker til beskyttelse mod kemikalier skal have lange skafter (samlet handskelængde min. 26 cm).

Valg af handsker

Handsker er et personligt værnemiddel, som skal vælges i forhold til den situation, som de skal benyttes i. Det skal fremgå af Arbejdspladsbrugsanvisningen (APB), hvilke handsker, der i situationen skal benyttes ved håndteringen af det konkrete kemikalie.

I udarbejdelsen af APB’en er det vigtigste derfor at se på testresultaterne for de forskellige handsker og vurdere, om handskerne beskytter mod de konkrete stoffer, man arbejder med. Dernæst skal der tages hensyn til varighed af opgaven og udsættelsen for samtidig mekanisk belastning.

På den baggrund skrives det ind i Arbejdspladsbrugsanvisningen, hvilken handske, der skal benyttes som værnemiddel. Det må aldrig være den enkelte medarbejders eget valg.

Sund og intakt hud

Det er vigtigt, at du ikke bruger en handske for længe. Er der gået hul på handsken eller er der sivet vand og kemikalier ind, er handsken værre end slet ingen handske.

Har du arbejdet med handsker på et stykke tid, bliver huden varm og fugtig og samtidig meget mere modtagelig for påvirkninger fra kemiske stoffer. De kemiske stoffer vandrer meget hurtigere ind igennem hud, der er varm og fugtig, end i hud som har normal temperatur og fugtighed. Det er derfor en rigtig god ide at anvende en underhandske af bomuld, som kan opsuge fugtigheden i handsken. Underhandskerne kan, til forskel fra den rigtige handske, genbruges efter vask.
Den fede hudcreme styrker huden og gør den mere modstandsdygtig overfor blandt andet kemiske påvirkninger. Derimod kan en creme ikke yde nogen væsentlig beskyttelse i sig selv. Den såkaldte 'kemiske handske' kan du ikke regne med. Kun en rigtig handske kan beskytte dig mod kemikalier.

Rådgivning om arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø København kan hjælpe arbejdspladsen med en fornuftig indkøbspolitik, så I kan få de bedste handsker til prisen. Valgmulighederne for personalet kan vi følge op med rådgivning på arbejdspladsen. Rådgivningen kan bl.a. dreje sig om bistand til udarbejdelse af retningslinjer for det rette handskevalg. Endvidere kan vi give vejledning og demonstration i fornuftig brug af handsker og, hvordan man passe på sine hænder. Der er desuden mulighed for, at vi uddanner nogle af medarbejderne til at kunne undervise deres kollegaer i emnet.

Lav faste procedurer for arbejde med kemikalier

Der kan gøres mere end blot at vælge de rigtige handsketyper og anvende dem fornuftigt. I kan også mindske risikoen for gener ved arbejdet med kemikalier ved at undersøge, om I enten kan undvære kemikalierne, eller om I kan finde nogle mindre farlige.

Desuden anbefaler Arbejdsmiljø København at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger med retningslinjer for, hvad kemikalierne bruges til, og hvordan de bruges.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet