Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Henvisninger

Ønsker I mere viden og hjælp til at forbygge krænkende adfærd, herunder mobning og seksuel chikane, kan vi anbefale følgende

Lovgivning, politikker og vejledninger

Lovgivningen vedr. krænkende adfærd mellem ansatte på arbejdspladsen er beskrevet i flere forskellige lovgivninger. Vi har samlet de væsentligste:

Anonym rådgivning

 • Enhed for håndtering af seksuel chikane og sexisme i Arbejdsmiljø København
  Enheden henvender sig til alle ansatte i Københavns Kommune, som selv oplever eller har været vidne til krænkende adfærd i form af seksuel chikane eller sexisme på arbejdspladsen. Enheden henvender sig også til leder, AMR eller TR eller andre, som finder det vanskeligt at løfte deres ansvar og opgave ift. at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Ligeledes hvis man har brug for råd og vejledning til at håndtere konkrete hændelser eller en sexistisk kultur på arbejdspladsen.
 • Arbejdstilsynets hotline giver råd og vejledning om mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Alle er velkomne til at kontakte hotlinen på tlf. 70 22 12 80. Når du kontakter hotlinen, er du anonym.

Mere viden om mobning

 • Etsundtarbejdsliv.dk
  Temasiden om mobning på arbejdspladsen på bidrager med viden om mobning og værktøjer til at identificere, forebygge og håndtere mobning.

Mere viden om seksuel chikane

 • Lederne.dk
  Temasiden om seksuel chikane indeholder et digitalt kursus i håndtering af seksuel chikane, medlemsberetninger om seksuel chikane og værktøjer til at forebygge og håndtere seksuel chikane i praksis.
 • Arbejdsmiljøweb.dk
  Temasiden om krænkende handlinger indeholder fem film med bud på hvad der er vigtigt når arbejdspladsen skal forebygge og håndtere krænkende handlinger af seksuel karakter, samt dialogmaterialer.
 • Dm.dk
  Dialogværktøj til at bryde tabuer i arbejdsfællesskabet. Dialogkortene tager blandt andet udgangspunkt i begrebet psykologisk sikkerhed på arbejdspladsen.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet