Header menu

Henvisninger

Ønsker I mere viden og hjælp til at forebygge vold, trusler, chikane og andre former for krænkende adfærd fra borger, anbefaler vi følgende:

Politikker og vejledninger    

  • Københavns Kommunes politik og retningslinjer vedr. vold, trusler, chikane, seksuel chikane og mobning mv. (krænkende adfærd)
    Politikken består af kommunes overordnede principper, definitioner og tilhørende retningslinjer vedr. krænkende adfærd på arbejdspladsen og udgør en fælles ramme for forvaltningernes indsats for at identificere, forebygge og håndtere krænkende handlinger både i og udenfor arbejdstiden. Nogle af kommunens forvaltninger har desuden udarbejdet egen politik og retningslinjer. Disse kan du typisk finde på KKintra.  
  • At-vejledning Vold (D.4.3-5) 
    Arbejdstilsynet har udarbejdet en vejledning om arbejdsrelateret vold, der dækker over alle former for krænkende adfærd, vold, trusler og chikane i kontakten med borger. Arbejdstilsynets vejledningen giver et indblik i, hvordan en myndighed ser på krænkende adfærd samt giver anvisninger til, hvordan det kan forebygges og håndteres.   

Hjemmesider

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet