Header menu

Henvisninger angående forflytning

Vi har her samlet gode henvisninger til hjemmesider og udgivelser til jer, der vil vide mere om forflytning

Hjemmesider

Bøger

  • "Forflytningskundskab – aktivering, hjælp og træning ved forflytning”(2. udgave, 2010), Per Halvor Lunde, Gads Forlag
  • "Håndbog i forflytninger" (2012), Anja Semke og Henrik Viben, Forlaget Munksgaard
  • "Personhåndtering - dilemmaer og perspektiver" (2012), Susan Warming, Karen Lyng, Mogens Thiesen Pedersen og Kaia Nielsen, Forlaget Munksgaard
  • "Forstå og forebyg vold" (2005), Michael Munch-Hansen & Marian Popp, Forlaget Munksgaard

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet