Header menu

Hjælp til statistik

Brug jeres ulykkesregistreringer til at arbejde forebyggende

Arbejdsmiljø København tilbyder analyser, der kan sige noget om omfanget af forskellige ulykkestyper og identificere deres mønstre - fx hvornår ulykkerne rammer og hvor. Analyserne kan bl.a. dokumentere udviklingen i antallet, være med til at påvise om der er behov for at sætte ind med nye tiltag og til at illustrere, om en indsats har båret frugt.

Arbejdsmiljø København kan også hjælpe MED/arbejdsmiljøudvalg og forvaltninger med at trække data ud fra ulykkesregistreringen. Disse data kan bruges til at skabe overblik til den årlige drøftelse af arbejdsulykker.

Jo bedre og jo mere konsekvente enhederne er til at registrere ulykkerne – jo bedre er mulighederne for at gennemføre analyser, der er informative og retvisende. Som en del af denne ydelse kan I derfor også få bistand til at forbedre jeres registreringspraksis.

Efter aftale præsenteres resultatet af analyserne i diagrammer, tabeller og forklarende tekst. Arbejdsmiljø København kan desuden bidrage med fortolkninger af resultaterne skriftligt eller mundtligt i forbindelse med et møde på jeres arbejdsplads.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet