Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Hjælp til at udarbejde en anti-mobbepolitik

En måde at forebygge mobning og chikane

Formålet med en anti-mobbepolitik er at tydeliggøre arbejdspladsens værdier og holdninger til mobning. Det er vigtigt at beskrive arbejdspladsens retningslinjer for håndtering af eventuelle anklager om mobning, så det er klart for alle, hvad konsekvenserne er. En politik og nogle retningslinjer i forhold til mobning er med til at signalere ansvarlighed og systematik og kan derfor bidrage til at skabe tryghed.

En anklage om mobning er en alvorlig sag, som skal behandles seriøst. Det vil altid være nemmere at definere politikken og retningslinjerne i ”fredstid” frem for at gøre det i kølvandet på en anklage om mobning, uanset om den er anonym eller ej.

Arbejdsmiljø København kan yde rådgivning om, hvordan I tilrettelægger arbejdet med at udvikle og indføre en anti-mobbepolitik. Vi kan styre processen og vejlede om, hvilke aktiviteter I kan sætte i værk.

Indholdet i en anti-mobbepolitik kan bl.a. være:

 • Formål og målsætning med politikken
   
 • Ledelsens ansvar jf. arbejdsmiljøloven
   
 • Ledelsens og MED/arbejdsmiljøudvalgets værdier og holdninger
   
 • Definition af mobning og seksuel chikane
   
 • Roller og ansvar hos henholdsvis ledelsen, MED/arbejdsmiljøudvalget og den enkelte medarbejder
   
 • Procedure for anklage om mobning / seksuel chikane
   
 • Procedure for håndtering af en anklage
   
 • Procedure for introduktion af politikken til nyansatte
   
 • Sanktionsmuligheder
   
 • Muligheder for hjælp og støtte til de involverede – fx SYFO/Tidlig Indsats og Arbejdsmiljø København

At udarbejde en politik er en proces, der tager tid og bør involvere både ledelse og medarbejdere – især MED/ arbejdsmiljøudvalget.
Indholdet i og omfanget af rådgivningen afklares mellem arbejdspladsen og Arbejdsmiljø København på et indledende møde.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet