Header menu

Risikovurdering

Vær på forkant og undgå arbejdsulykker og nedslidning

Arbejdsmiljø København kan hjælpe arbejdspladserne med at vurdere forskellige risici i arbejdet - både i forhold til arbejdsulykker og i forhold til, om der finder langvarig nedslidning sted, som kan resultere i arbejdsskader.

En systematisk risikovurdering kan være med til at påvise, om opgaveløsningen foregår på forsvarlig vis i forhold til sikkerheden, eller om det kan være nødvendigt at få ændret på forhold i og omkring arbejdet. Arbejdsmiljø København betragter risikovurderingen som en dialog mellem leder og medarbejder-repræsentanter med henblik på at finde en fornuftig løsning på eventuelle risici.

Når arbejdspladsen med hjælp fra en af vores konsulenter har fået gennemført en analyse af mulige risici i arbejdet, rådgiver og hjælper vi ligeledes arbejdsmiljøorganisationen med, hvordan der kan arbejdes videre mhp. at få forebygget disse risici, således at arbejdspladsen kan leve op til egne samt til lovgivningens krav til sikkerhed i arbejdet. Vi kan desuden hjælpe arbejdspladsen med at få koblet risikovurderingen til arbejdspladsens øvrige APV- arbejde.

Det kan være relevant at lave en risikovurdering, hvis arbejdspladsen fx skal:

  • have nye opgaver eller effektivisere kerneopgaven
  • modtage nye medarbejdere eller nye borgere
  • have en ny organisation - fx i forbindelse med en sammenlægning
  • indføre ny teknologi og nye arbejdsmetoder
  • benytte nye produkter
  • bygge om eller bygge helt nyt

Indholdet og omfanget af rådgivningen tilpasses arbejdspladsens behov og situation.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet