Header menu

Hvem førtidspensioneres?

[ September 2000 ]

En undersøgelse af førtidspensionering og revalidering blandt forskellige grupper af ansatte i kommunen udarbejdet af BST Københavns Kommune, forløberen for Arbejdsmiljø København. Undersøgelsen pegede på, at risikoen for førtidspensionering er større for kommunalt ansatte i forhold til privat ansatte, og større for ufaglærte arbejdere.

Hent udgivelsen

Udgivelsen er arkiveret

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066

 

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet