Header menu

Hvor ofte oplever du borgere, der…

Få overblik over, hvilke typer ’sej kontakt’, I oplever på jeres arbejdsplads

Værktøjet giver et overblik over, hvilke typer af konflikter, medarbejderne typisk oplever med borgerne. Det kan bruges som start på diskussioner af, hvor det er vigtigst at sætte ind. Det kan også være udgangspunkt for en snak om, hvad de forskellige typer af konflikter med borgerne betyder for medarbejdernes trivsel.

Sådan gør I

Medarbejderne skal hver for sig sætte krydser i skemaet, som I kan finde nedenfor.

Bagefter diskuterer I, hvilke reaktioner I ofte møder, hvornår reaktionerne typisk opstår, og om bestemte reaktioner er typiske for bestemte borgergrupper.

Afslutningsvis kan I drøfte, hvordan de forskellige reaktioner påvirker jeres trivsel: Hvilke reaktioner er belastende, og hvilke er I hver for sig gode til at håndtere?

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet