Header menu

Hvordan kommer vi bedst i gang?

Hvilke overvejelser skal vi gøre os?

Har I på jeres arbejdsplads besluttet jer for at komme i gang med sundhedsfremmende tiltag, så er der en række overvejelser, man bør gøre sig for at opnå bedst mulig succes:

Hvordan kommer vi bedst i gang med sundhedsfremme

Det kan være en god ide, at arbejdsmiljøgruppen drøfter ovenstående spørgsmål, inden arbejdspladsen igangsætter sundhedsfremmende aktiviteter. Spørgsmålene kan dog også bruges til løbende at drøfte, om processen går som planlagt, hvad der kan gøres mere af, og hvad der eventuelt skal ændres.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066

 

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet