Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Hvordan rydder man op efter en oversvømmelse?

Ryd op efter skybrud uden at gå på kompromis med arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljø København har her samlet en række anbefalinger til, hvordan situationen gribes an i tilfælde af, at himlen igen åbner sine sluser over København. Vi har desuden samlet et par gode råd til, hvordan man kan forebygge vandskaderne.

Hovedstaden skal i fremtiden være bedre rustet til skybrud. Derfor afsatte politikerne på Københavns Rådhus 96 millioner kroner i budgetforliget for 2012 til en skybrudsplan. Det er positivt, at der handles fra politisk hold – ikke kun for borgerne, men også for kommunens arbejdspladser, der også får nytte af kommunens indsatser for at undgå skader på it-udstyr og vand i kældre ved skybrud.

Hvem kan varetage oprydningen?

Oprydning i forbindelse med oversvømmelse fra regnskyl anses generelt ikke for at udgøre en sundhedsfare, men hvis der har været kloakvand i oversvømmelsen, forholder det sig anderledes, fordi det er forbundet med smittefare. Her skal man lade professionelt personale om at rydde op.

Man skal sørge for ikke at sprede problemet til resten af bygningen under oprydningen, fx ved at sprede støv, når man bærer de vandskadede materialer væk. Det kan man bl.a. forebygge ved at etablere lufttæt afskærmning af området, der er under oprydning samt aftale, hvor det personale, der rydder op, må færdes.

Hvis der i forbindelse med oprydning mv. i kælderlokalerne er blevet spredt støv og snavs til andre lokaler i bygningen, vil der være behov for at foretage en grundig hovedrengøring.

Generelt er længerevarende ophold i vandskadede bygninger forbundet med øget risiko for helbredsgener. Skimmelvækst er mistænkt for at spille en rolle, men der er ingen akut risiko. Visse medarbejdere – typisk medarbejdere med tendens til astma - reagerer imidlertid på korterevarende ophold i vandskadede lokaler. Disse medarbejdere bør fritages for at færdes i de lokaler, der er berørte, indtil renoveringen er afsluttet.

Fjern vandet

 • Vandet på gulvene skal suges op eller fjernes på anden måde.
 • Hvis der har været kloakvand i oversvømmelsen, skal personalet, der rydder op, benytte relevante værnemidler fx handsker og gummistøvler. Der skal desuden benyttes øjenværn, hvis der er risiko for sprøjt og stænk. Efter færden og arbejde i de oversvømmede områder, skal man vaske hænder og skifte fodtøj.
 • Man skal undgå at få slam i øjnene eller i munden ved at undgå at føre forurenede hænder op til ansigtet.
 • Når vandet er fjernet, skal det vurderes, hvor meget rummet skal ryddes, inden der foretages afvaskning af gulve og andre områder, der har været udsat for vand.

Kasser vandskadede materialer og inventar

 • Vandskadede materialer som tæpper, puder, papkasser, papirer mm. skal som oftest kasseres.
 • Ikke-sugende materialer og inventar fjernes – hvis det er muligt – fra de vandskadede lokaler, mens rummene udtørres.
 • Hvis der er tegn på skimmelvækst i mindre områder, kan der benyttes et egnet desinficeringsmiddel til afrensning (husk at følge brugsanvisningen) efterfulgt af afvaskning med vand og sæbe. Der skal benyttes handsker og øjenværn.
 • Inventaret og andre genstande, der ikke er kasseret, afrenses som hovedregel med vand og sæbe og tørres grundigt.

Tør ud og luft ud

 • Vandskadede bygningsdele skal som udgangspunkt afmonteres og kasseres. Det kan fx være beskadigede isoleringsmaterialer, tapet, paneler, linoleum mv.
 • Bygningen/lokalerne skal herefter udtørres. Det er vigtigt, at der bliver åbnet ind til hulrum, så der også bliver udtørret hér.
 • Hvis der er større, eller vanskeligt tilgængelige, områder med tegn på skimmelvækst, skal skimmelrenoveringen foretages af professionelle og uden brug af kemikalier.
 • Er der tale om mindre områder med tegn på skimmelvækst, kan man eventuelt afrense med et egnet desinficeringsmiddel. Husk at følge brugsanvisningen og benyt handsker og øjenværn. Afslutningsvist afvaskes området med vand og sæbe.
 • Afrensningen skal følges op af en grundig rengøring og udluftning.

Forebyggelse

Man kan selv gøre en del for at undgå, at skaderne efter en oversvømmelse bliver for omfattende. Her er et par overvejelser og gode råd:

 • Foretag oprydning og udtørring mv. så hurtigt som muligt efter en vandskade, så problemerne med skimmelvækst ikke opstår og problemet bliver større.
 • Man skal overveje, om kælderrum overhovedet er velegnede til opbevaring/depot, eller om der skal findes andre lokaler.
 • Opmagasinerede materialer skal anbringes på reoler med god afstand fra nederste hylde til gulvet, især papir og andre meget sugende materialer.
 • Check jævnligt, at alle afløb fungerer
 • Sørg for, at afløb i lyskasser ikke er dækket af blade og lign.
 • Hvis man har fugtproblemer i kælderlokaler, bør man kontakte Københavns Ejendomme med henblik på at få iværksat en løsning.
 • Man kan fx drøfte forebyggelsen af vandskader som et punkt i APV’en.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet