Header menu

Du er her

Hvordan udarbejder I retningslinjer for forflytning i plejearbejdet?

Brug dette procesværktøj til udarbejdelse af lokale retningslinjer indenfor forflytning på jeres arbejdsplads

Det er Arbejdsmiljø Københavns erfaring, at retningslinjer for forflytning kan hjælpe til at løse nogle af de dilemmaer, som er aktuelle på mange arbejdspladser inden for plejeområdet, og som står i vejen for et godt arbejdsmiljø. 

Dette værktøj er en hjælp til at udarbejde retningslinjer for forflytning, som er brugbare og nyttige i hverdagen eller udvikle eksisterende retningslinjer, så de bliver endnu bedre. 

Værktøjet er udviklet i samarbejde med Hjemmeplejen Indre Østerbro og Plejehjemmet Skjulhøjgård. Værktøjet er desuden baseret på ”best practice” gennem flere års erfaring med plejeområdet i Københavns Kommune samt andre kommuner, der arbejder med forflytning som en del af det daglige arbejdsmiljøarbejde.

Værktøjet består af et forslag til, hvordan man kan gribe arbejdet med retningslinjer an i fire trin og en række tilknyttede værktøjer, der kan bruges undervejs. Følger I arbejdsgangen i de fire trin, vil I afslutningsvis stå med nye retningslinjer for forflytning på jeres arbejdsplads.