Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

IGLO

Få overblik over, hvor i organisationen der skal tages ansvar for de forskellige opgaver

IGLO-modellen understreger, at for at en forandringsproces bliver vellykket, er det vigtigt at tage højde for de 4 organisatoriske niveauer, som alle påvirkes af og har mulighed for at påvirke forandringerne. Det drejer sig om:

 • Individ 
 • Gruppe 
 • Ledelse 
 • Organisation

Individ

[I]ndivid - den enkelte medarbejder påvirkes af forandringen, men har også et ansvar for processen. Hvert enkelt individ har mulighed for at påvirke processen ved enten at modarbejde, medvirke, begrænse eller udfolde processen. Der er således altid noget, som den enkelte medarbejder skal/bør/kan/vil gøre i en forandringsproces, for at processen lykkes.

Gruppe

Tilsvarende kan der være forhold som [G]ruppeniveauet (det kan være på gruppe-, team-, eller afdelingsniveau) skal/bør/kan/vil gøre for at styrke forandringsprocessen.

Ledelse

[L]edelsen har et særligt ansvar i forandringsprocessen, og der vil ofte være et særligt fokus på, hvordan ledelsen forholder sig til og håndterer processen. Der vil derfor også for ledelsen være særlige ting, som denne skal/bør/kan og vil gøre for at påvirke processen.

Organisation

Endelig er der forhold, som hele [O]rganisationen kan/bør/skal og vil gøre sammen for at påvirke forandringen i den ønskede retning for hele organisationen.

Sådan gør I

 1. Skriv de fire niveauer op på en flipover, en tavle eller lignende
   
 2. Ud for hvert niveau kan I notere, hvad der kan gøres på dette niveau for at styrke forandringen. Skriv eventuelt også hvornår dette gøres og af hvem specifikt.
   
 3. Leder eller arbejdsmiljørepræsentant faciliterer samtalen og samler op til slut

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet