Header menu

Du er her

Indeklima på kontoret

Indeklimaet har stor betydning for, hvordan du har det på arbejdspladsen

Et dårligt indeklima kan give hovedpine, trætte øjne, spændinger i nakke og skuldre og generelt påvirke arbejdsglæden.

På en kontorarbejdsplads skyldes et dårligt indeklima ofte støv, dårlig luft som følge af forkert temperatur eller ventilation og støj fra mennesker og maskiner.

I kan på denne side få gode råd til, hvordan man får et godt indeklima på kontoret. Ofte kan indeklimaet forbedres markant ved at flytte rundt på møblerne, foretage justeringer på elektronikken eller ændre rutinerne på arbejdspladsen.

Læs mere om indeklima under følgende emner: