Header menu

Individuel støtte til at håndtere stress

Få et samtaleforløb hos en psykolog

Er du påvirket af stresssymptomer, eller mærker du små tegn på, at du kunne blive belastet? Forandringer i arbejdslivet, et stort arbejdspres eller oplevelsen af ikke at have nok ressourcer til at imødekomme de krav der stilles, kan være med til at udløse en stresstilstand.

Stress kan komme til udtryk på mange forskellige måder, og tegnene kan være både fysiske og psykiske. Du kan bl.a. opleve hjertebanken, ondt i kroppen, søvnbesvær, hukommelses- og koncentrationsbesvær, manglende overblik og overskud samt irritabilitet overfor dine omgivelser.

Arbejdsmiljø København tilbyder kortere afklarende forløb hos en psykolog, som kan støtte den enkelte medarbejder i at håndtere stress. Samtalerne er løsningsfokuserede og kan også være med til at forebygge, at en ulmende stresstilstand eller et stort arbejdspres resulterer i fravær og mistrivsel.

Gennem samtalerne vil du bl.a. få mulighed for at:

  • Snakke om, hvad stressen betyder for dig, for dine omgivelser og for dit arbejde
  • Undersøge, hvad der ligger til grund for stressen, og hvad der vedligeholder den 
  • Drøfte, hvad du selv kan gøre for at minimere stressen 
  • Afklare, hvad du har brug for fra din leder - herunder om der er nogle rammer, opgaver eller omgangsformer, der skal ændres

Du kan få op til 5 samtaler á 1 times varighed.

Der er tavshedspligt i forhold til de temaer, der bringes op i samtalerne, men vi samarbejder med arbejdspladsen omkring emner og problemstillinger, der kan være relevante for ledelsen og resten af arbejdspladsen at arbejde videre med. I særlige tilfælde er der mulighed for anonyme forløb.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet