Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Indretning og trivsel

Indretning af arbejdspladsens lokaler har stor betydning for, hvordan vi trives på arbejdet

Det er særligt vigtigt, at rummene er indrettet så:

 • Inventar, belysning, indeklima mv. opleves rart
 • Der er gode muligheder for at lave et godt arbejde

Dialog om trivsel og indretning

Vi er ikke altid opmærksomme på, hvornår rummene er indrettet godt, eller hvad der skal til for at skabe en mere hensigtsmæssig indretning.

Følgende spørgsmål kan hjælpe til at afklare, hvad der er særligt vigtigt, for at I trives på arbejdspladsen. Det kan også bruges til at finde ud af, hvilke rum der er godt indrettet, og hvor det især er vigtigt at ændre indretningen.

Hvornår trives du på arbejdspladsen?

Start med at vende følgende spørgsmål to og to:

 • Hvilke rum trives du særligt godt i på arbejdspladsen?
 • Hvilke forhold i indretningen er særligt vigtige for dig?
 • Hvor på arbejdspladsen hjælper indretningen dig til at udføre et godt arbejde?
 • Hvilke rum trives du ikke i på arbejdet?
 • Hvilke forhold i indretningen gør, at det ikke er rart at arbejde i rummet?
 • Nævn nogle eksempler på, at indretningen gør det vanskeligt at udføre et godt arbejde?
 • Hvornår trives I på arbejdspladsen?
   

Lav en fælles opsamling, og fortæl hinanden om erfaringerne fra interviewene:

 • Hvad er særligt vigtigt for, at I trives i et rum?
 • Hvad er særligt vigtigt for, at indretningen støtter et godt arbejde?
 • Hvilket rum eller dele af indretningen er det vigtigst at starte med at forbedre?
 • Hvad kan I selv gøre? Og hvad kan være første skridt?

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet