Header menu

Indsats/Effekt-modellen

Er effekten indsatsen værd?

Når I har et overblik over, hvilke emner, det kunne være godt for jer at arbejde videre med, skal I udvælge, hvilke emner det er vigtigst at sætte fokus på. Det betyder også, at nogle emner skal stilles på ”stand-by”.

I kan bruge dette matrix-værktøj til den fælles prioriteringssnak.

Sådan gør I

Hent og print Indsats/Effekt-modellen

  1. Skab et overblik over mulige indsatsområder
  2. Vælg et af områderne udpeget i kortlægning.
  3. Hav en dialog om, hvor I hver især vil placere emnet i matrix-modellen.
  4. Vær nysgerrig på hinandens begrundelser.
  5. Udpeg ”de lavthængende frugter”, hvor I vil kunne få en høj effekt for en lille indsats.
  6. Identificer de områder, hvor I må arbejde hårdere for at opnå høj effekt. Det er jeres langsigtede strategiske indsatsområder.
  7. Beskriv i jeres APV-handleplaner, hvornår I vil følge op på de valgte indsatsområder – både de kort- og de langsigtede, og hvem der er ansvarlig for det.
  8. Kommuniker for alle der har bidraget til kortlægning, hvilke indsatsområder der henholdsvis er blevet prioriteret, og hvilke som ikke er.

I kan arbejde med modellen på alle niveauer (MED, Trio, Arbejdsmiljøgrupper og i dialog med medarbejderne) efter kortlægning.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet