Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Inspirationsoplæg

Få nye input til at fremme trivsel og samarbejde

Hvis I mangler ny inspiration til arbejdet med samarbejde og trivsel på arbejdspladsen, tilbyder Arbejdsmiljø København at holde et inspirationsoplæg for hele eller dele af personalegruppen.

Inspirationsoplægget kan fx handle om:

  • Trivselsfremmende faktorer i arbejdslivet
  • Selvledelse
  • Kommunikation og feedback
  • Konflikter og konflikthåndtering
  • Social kapital
  • Organisatorisk robusthed
  • Gode møder
  • Værdier og arbejdspladskultur

Udbyttet for arbejdspladsen kan være ny viden og indsigt, der hjælper til at skabe forståelse og motivere til handling. Et oplæg kan give arbejdspladsen en fælles reference – et fælles sprog. Det kan også sætte jeres egne oplevelser og erfaringer i perspektiv og meget andet.

Oplægget vil typisk vare 1-1½ time, men tilpasses jeres konkrete situation. Det kan eksempelvis være et element i de årlige arbejdsmiljødrøftelser, en temadag, et personalemøde, et ledermøde eller et gå-hjem-møde.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet