Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Inspirationsoplæg

Input til jeres forandringsproces

Arbejdsmiljø København tilbyder inspirationsoplæg i forbindelse med forandrings- og omstruktureringsprocesser. Oplæg holdes typisk i forbindelse med en temadag, et personalemøde, et ledermøde eller et gå-hjem-møde, hvor relevante personer er samlet.

Et inspirationsoplæg kan fx handle om:

  • Reaktioner på forandringer
  • Sammenlægninger – hvad skal vi være opmærksomme på?
  • Forandringsledelse og forandringskommunikation
  • Social kapital når arbejdspladsen og opgaverne ændrer sig
  • Kompleksitet i organisationer
  • Værdier og arbejdspladskultur
  • Trivsel og arbejdsglæde i forandringsprocesser

Udbyttet for arbejdspladsen kan være ny viden og input, der hjælper til at skabe forståelse og motivere til handling mv. Et oplæg kan give arbejdspladsen en fælles reference, et fælles sprog og et fælles udgangspunkt for at arbejde videre med forandringsprocessen. Eller det kan sætte jeres egne oplevelser og erfaringer i perspektiv.

Et oplæg vil typisk vare 1-1½ time og afholdes normalt på jeres arbejdsplads.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet