Header menu

Jagten på den gode følelse

Arbejdsmiljø København har produceret en film om ”forflytningens historie” siden slutningen af 80’erne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF)

Filmen skildrer, hvordan ledere og medarbejdere har oplevet den store udvikling, der er sket indenfor det fysiske arbejdsmiljø de sidste 30 år. I filmen følger vi også forflytningsvejlederen Stine (tidligere kaldet 'resurseperson') i løbet af en arbejdsdag, og vi ser, hvordan hun med engagement, talent og ildhu fortsætter udviklingen indenfor forebyggelse og medvirker til at gøre arbejdspladsen attraktiv for sine kolleger.

Filmen er tænkt som et undervisningsredskab til de forflytningsvejledere, som Arbejdsmiljø København uddanner, og som de kan anvende ved introduktion af nye medarbejdere.

Filmen introducerer nye medarbejdere til:

  • Den historie, der ligger forud, så de forstår, hvorfor ”vi gør, som vi gør” i dag i SUF.
  • En fornemmelse for, hvor de selv ”træder ind i historien” – at de kan se sig selv i en sammenhængende tidslinje – og at det kan medvirke til at styrke den faglige identitet.
  • En identifikationsmulighed, så de kan spejle sig i ældre medarbejderes historie og erfaringer, som inspiration til at udvikle deres egen faglighed.
  • En forståelse for hvordan forflytning og brug af tekniske hjælpemidler kan hjælpe dem og give dem konkrete billeder på ”hvordan man kan få det til at virke” for at ”passe på sig selv” i plejefaget. 
  • Hvordan de kan bruge deres forflytningsvejleder. 

Manus og produktion: Annemette Eskesen og Rikke Ørnstrup

Filmens varighed: 14 min.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet