Header menu

Kemisk APV

- gennemgang af de faremærkede produkter

Hvis I arbejder med faremærkede produkter på arbejdspladsen, er det et krav i arbejdsmiljølovgivningen, at I laver en såkaldt kemisk APV inklusiv en risikovurdering af de faremærkede kemiske stoffer, som I anvender.

Det foregår på følgende måde:

  • I laver en liste over samtlige de faremærkede produkter, I anvender.
  • I gennemgår dem herefter én for én og vurderer, om I behøver dem, og om der findes alternativer, der er mindre farlige – helst uden faremærker.
  • Typisk vil der være en række produkter, I enten ikke bruger, eller som er unødvendige. Disse produkter leveres til genbrugspladsen.

Når I skal vurdere farligheden af et alternativt produkt, kan I tage udgangspunkt i faremærkningen.

Faresymboler

De orange/sorte faremærker er ikke lovlige længere og produkter med de faremærker må ikke bruges længere.

De nye er røde/hvide/sorte. Nedenfor er vist, hvilke symboler der erstatter de ”gamle” symboler.
I kan benytte piktogrammerne som en strømpil for, hvor farlige de enkelte kemikalier er.

Eksempelvis er et kronisk sundhedsfarligt kemikalie mere skadeligt end et ætsende. Og et brandnærende farligere end et meget brandfarligt.

Faresymboler

Faresymboler

MAL-kode

Malervarer, træimprægnering, fugemasse og lignende produkter er desuden forsynet med en såkaldt MAL-kode.

MAL-koden viser produktets farlighed på den måde, at den angiver, hvilke åndedrætsværnemidler der (evt.) skal benyttes, og hvilken form for beskyttelse af huden, der er nødvendig.

Faresymboler

MAL-koden består af et tal, en bindestreg og et tal. Tallet før bindestregen angiver, hvor farlige dampene er ved indånding. Tallet efter bindestregen angiver, hvor farligt produktet er for huden.

00 – 1 er det mindst farlige produkt. 5 – 6 er det farligste.

Benyttes et produkt med MAL-koden 3 – 1 skal der som minimum benyttes gasfiltermaske og handsker afhængig af, hvor store flader det drejer sig om, og om der sprøjtes eller benyttes pensel/rulle. Benyttes der produkter med MAL-kode, skal der på arbejdspladsen foreligge en oversigt over, hvilke værnemidler der skal benyttes ift. hvilke MAL-koder. Det skal desuden fremgå af arbejdspladsbrugsanvisningen, hvilke værnemidler der skal benyttes.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet