Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Kemisk risikovurdering (kemisk APV)

Lav selv kemisk risikovurdering i jeres APV. Læs her hvordan

En kemisk risikovurdering (kemisk APV) er en liste over jeres faremærkede kemiske stoffer. Følg nedenstående beskrivelse og anvend den i den nødvendige oplæring og instruktion.

Kemisk risikovurdering (kemisk APV)

Hvis det er nødvendigt at lave forebyggende foranstaltninger, når man arbejder med kemiske stoffer, skal der laves en skriftlig, kemisk risikovurdering. Den skal omhandle enhver risiko for sikkerhed og sundhed. Den udarbejdes af arbejdsmiljøorganisationen og følger samme systematik som den traditionelle APV. Hvis det fx vurderes, at der ved arbejdet kan ske sundhedsskadelig påvirkning, som ikke kan undgås, og problemet ikke umiddelbart kan løses, så skal problemet overføres til handlingsplanen for APV.

Risikovurderingen skal indeholde følgende elementer:

  • Jeres kemiske stoffers farlige egenskaber
  • Grad, type og varighed af udsættelsen
  • Omstændighederne ved arbejdet, herunder mængde
  • Virkningen af forebyggende foranstaltninger
  • Evt. erfaring fra arbejdsmedicinske undersøgelser
  • Arbejdstilsynets grænseværdier

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet