Header menu

Kompetent ledelse

En kompetent ledelse kan navigere og bevare handlekraft i kompleksitet og paradokser.

Kompetent ledelse

Her på siden kan I finde øvelser og hjælp til at styrke kompetent ledelse.

 

Anbefalet litteratur

 • Fair proces af Bo Vestergaard 
  Fair proces handler om effektiv implementering og retfærdige beslutningsprocesser. Fair proces er en forskningsbaseret og praktisk teori om forandringsledelse og implementering af strategi, der har højere succesrate end gennemsnittet for forandringsprocesser. Samtidig viser forskningen, at dynamikken i fair proces styrker social kapital. 
  Læs mere om Fair proces
  Læs uddrag af bogen Fair proces
   
 • Chefens nye kerneopgave af Anders Trillingsgaard
  Organisere, omfavne eller uddelegere. Det er de tre måder, chefer typisk håndterer kompleksitet på. Men det er ikke længere nok. Den sikreste vej igennem kompleksiteten er velvalgt og målrettet forsimpling – blandt andet af organisationens fælles kurs.
  Læs om ny strategi til at håndtere kompleksiteten (forkortet version)
  Læs artiklen Chefens nye kerneopgave (dybdegående version) 
   
 • Forandring fryder – og forstyrrer af Væksthus for Ledelse
  I en forandringsproces bliver mange af de kendte ledelsestemaer som mening, motivation, kommunikation, inddragelse og tillid særligt udfordrende. For selv om forandringer ofte fryder, oplever ledere og medarbejdere dem også nogle gange forstyrrende – eller ligefrem frustrerende. I materialet reflekterer fem ledere fra forskellige velfærdsområder over nogle af de forandringer, der har fyldt meget i kommuner og regioner i de senere år.
  Læs publikationen Forandring fryder – og forstyrrer
   
 • Skab robuste forandringer - med fokus på trivsel af BAR FOKA
  Alle arbejdspladser gennemgår forandringer, som påvirker det psykiske arbejdsmiljø og trivslen på arbejdspladsen.
  Hæftet Skab robuste forandringer giver et bud på, hvordan I kan skabe det, der kaldes robuste forandringer. Det vil sige forandringer, der indtænker trivsel og godt arbejdsmiljø, og dermed giver større chancer for at skabe holdbare resultater.
  Læs mere om Forandringsprocesser og hæftet
  Læs hæftet Skab robuste forandringer

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet