Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Konfliktmægling

Når der er brug for hjælp til at tale sammen og lave nye aftaler for samarbejdet

Hvis et samarbejde er gået i hårdknude, og I oplever, at det er umuligt eller vanskeligt for de involverede parter at tale sammen og lytte til hinanden, kan der være brug for hjælp fra en 3. part, som kan fungere som mægler. Formålet med konfliktmægling er at hjælpe parterne med at undersøge mulighederne for det fremtidige samarbejde under styrede rammer.

Arbejdsmiljø Københavns konsulenter kan gennem konfliktmægling hjælpe parterne til:

  • At lytte til hinandens historier, håb og eventuelle krænkede følelser. 
     
  • At få en mere nuanceret forståelse af hinanden og samarbejdet. 
     
  • At undersøge de fremadrettede muligheder og få talt om, hvad der skal være anderledes i fremtiden for at sikre et godt samarbejde og god trivsel.

Mægling kan finde sted mellem to personer eller mellem grupperinger af medarbejdere. Det er en forudsætning, at de involverede parter ønsker og hver især siger ja til mægling. Ofte vil næste skridt være, at mægler mødes med parterne hver for sig.

Mæglingsforløbet tilpasses til den situation, I står overfor, men indebær minimum 2 mæglingssamtaler á ca. 2 timers varighed.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet