Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Konkret hjælp til håndtering af krænkende adfærd mellem ansatte

Hvordan bør man agere, når der er oplevelser af krænkende adfærd på arbejdspladsen

Er I blevet gjort bekendte med, at der foregår mobning, seksuel chikane eller andre former for krænkende adfærd på jeres arbejdsplads? Der kan være tale om en konkret anklage, eller måske har problemet vist sig ved en anonym trivselsundersøgelse eller APV. Uanset hvad kan Arbejdsmiljø København støtte og rådgive jer i, hvordan I kan gribe situationen an.

Nedenstående er eksempler på mulige tiltag, vi vil kunne hjælpe med. Hjælpen vil afhænge af situationen på arbejdspladsen og hvad der vil være særligt brug for.

 • Møde med ledelse og MED/TRIO/Arbejdsmiljøgruppen med henblik på at få afdækket situationen
 • Afdækning/undersøgelse af problemstillingens omfang og betydning fx vha. interviews og/eller minispørgeskema og hjælp til at udarbejde handleplan på baggrund heraf
 • Ledersparring ift. svære samtaler og situationshåndtering
 • Mægling mellem de involverede parter
 • Opfølgning og støtte til involverede medarbejdere i Tidlig Indsats
 • Facilitering af dialog og evt. undervisning af hele personalegruppen

Sager, hvor der er mistanke om at en kollega eller leder mobber eller krænker seksuelt, er ofte meget vanskelige og ubehagelige. Både for lederen eller kollegaen, som måske kan være uberettiget under mistanke og anklage. Samt for medarbejderen, som dels kan være udsat for den krænkende adfærd, dels kan være bange for de konsekvenser, det kan have, hvis de står frem og siger, hvad de oplever sig udsat for. Derfor kan det i mange situationer være vigtigt at søge hjælp og ekspertise, inden man tager det første skridt.

At gribe ind i en gruppe, hvor der foregår mobning

Hvis du som leder har klar dokumentation for, at en gruppe kolleger udøver mobning, så er her nogle gode råd:

 • Du skal ikke skælde gruppen kollektivt ud. Du risikerer at fremprovokere forsvarsreaktioner, der får konflikten til at eskalere. Tilmed er det ydmygende for den ramte medarbejder, fordi du udstiller hans/hendes hjælpeløshed
 • Tag individuelle samtaler med hver enkelt medarbejder, hvor du siger, hvad du har observeret, og hvad du anser for uacceptabelt
 • Del din bekymring for den ramte medarbejder og appeller til personernes omsorg for ham/hende
 • Spørg den enkelte, hvordan de konkret vil få denne mobning stoppet
 • Spørg den enkelte, hvad du kan hjælpe med, herunder om der er forhold vedr. arbejdets organisering, ledelse etc., som har dannet grobund for mobningen, og som med fordel kan ændres
 • Du kan evt. tage tillidsmanden med til samtalerne

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet