Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Konkret hjælp til håndtering af mobning

Hvordan bør man agere, når der er mobning?

Er I blevet gjort bekendte med, at der foregår mobning eller seksuel chikane på jeres arbejdsplads? Der kan være tale om en konkret anklage, eller måske har problemet vist sig ved en anonym trivselsundersøgelse eller APV. Uanset hvad kan Arbejdsmiljø København støtte og rådgive jer i, hvordan I kan gribe situationen an.

Nedenstående er eksempler på mulige tiltag, vi vil kunne hjælpe med. Det vil selvfølgelig afhænge af situationen på arbejdspladsen, hvad der vil være særligt brug for. 

 • Møde(r) med ledelse og MED/arbejdsmiljøudvalg med henblik på at få afdækket situationen 
   
 • Indsamling af dokumentation
   
 • Oplæg og dialog om mobning og seksuel chikane for hele eller dele af arbejdspladsen
   
 • Ledersparring ift. hvordan ledelsen kan stoppe mobningen
   
 • Mægling mellem de involverede parter
   
 • Støttende individuelle psykologsamtaler til mobningsramte medarbejdere
   
 • Hjælp til at udarbejde en politik til forebyggelse og håndtering af mobning og seksuel chikane

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet