Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Kortlægning med brug af IGLO-modellen

- en hjælp til at få overblik over, hvad arbejdspladsen allerede gør for at sikre en konkret arbejdsopgave

Arbejdsmiljøloven kræver at:

”arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt”

Metoden sikrer en systematisk tilgang ved dels at se på, hvad man gør før (fx APV/ risikovurdering, instruktion, træning og oplæring af nyansatte mv.), under (fx indgriben i farlige situationer, hjælpe en kollega, søge hjælp) og efter en ulykkessituation eller en belastende situation (fx anmeldelse, ulykkesanalyse, forebyggelse, opfølgning).

Desuden analyserer modellen forskellige handle- og ansvarsniveauer:

  • Individ - hvad gør den enkelte?
  • Gruppe/kollegaer - hvad gør teamet?
  • Leder – hvad gør ledelsen?
  • Organisationen – hvad gør organisationen (fx arbejdsmiljøorganisationen/ MED-udvalget)

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet