Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Lav en politik mod mobning og seksuel chikane

Tydeliggør jeres holdninger og retningslinjer i forhold til mobning og chikane på arbejdspladsen

Formål

En måde at arbejde forebyggende med mobning og seksuel chikane er ved at udarbejde en politik på området. En politik kan ligeledes anvendes i praksis som et redskab til at tage hånd om mobningen.

Der er flere fordele ved at lave sin egen politik. En politik er et budskab om, at hér på arbejdspladsen tolereres mobning ikke. En politik signalerer, at hér hos os er det ikke tabu at tale om mobning. Og endelig kan politikken bruges, hvis der opstår konkrete tilfælde af mobning eller seksuel chikane, fordi den kan angive retningslinjer for, hvordan arbejdspladsen vil håndtere konkrete tilfælde af mobning.

Hvis der finder mobning sted på arbejdspladsen, vil det være nemmere for vidner eller personer der udsættes for mobning, at stå frem ved navn med konkrete anklager, hvis de ved, hvordan arbejdspladsen vil håndtere situationen.

Hvem skal udarbejde politikken?

Arbejdsmiljø København anbefaler, at politikken og retningslinjerne udformes i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, fx i arbejdsmiljøgruppen og i MED/arbejdsmiljøudvalget. Arbejdsmiljø København kan også støtte jer i processen.

Det er en god ide at få medarbejdernes input til en antimobbe politik. Inputtene kan man bl.a. få ved at afholde et temamøde om emnet eller ved at sætte det på dagsordenen til et personalemøde.

Indhold

Indholdet i en anti-mobbepolitik kan bl.a. være:

 • Formål og målsætning med politikken
   
 • Ledelsens ansvar jf. arbejdsmiljøloven
   
 • Ledelsens og MED / arbejdsmiljøudvalgets værdier og holdninger
   
 • Definition af mobning og seksuel chikane
   
 • Roller og ansvar hos henholdsvis ledelsen, MED / arbejdsmiljøudvalget og den enkelte medarbejder
   
 • Procedure for anklage om mobning / seksuel chikane
   
 • Procedure for håndtering af en anklage
   
 • Procedure for introduktion af politikken til nyansatte
   
 • Sanktionsmuligheder
   
 • Muligheder for hjælp og støtte til de involverede - fx SYFO/Tidlig Indsats og Arbejdsmiljø København

Eksempel på en anti-mobbepolitik

Arbejdsmiljø København har udarbejdet et eksempel på, hvordan retningslinjer omkring mobning kan se ud. Brug skabelonen som inspiration, men husk at retningslinjerne altid skal tilpasses, så de er meningsfulde på netop jeres arbejdsplads.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet