Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Lav jeres egen fraværspolitik

Få hjælp til det strategiske arbejde med fravær

Ønsker I at arbejde strategisk og systematisk med fravær og fastholdelse, kan det være en god ide at udforme en fraværspolitik. En fraværspolitik er med til at understrege arbejdspladsens mål, retningslinjer og holdninger i forhold til fravær og fastholdelse. Derudover kan politikken tydeliggøre overfor såvel medarbejdere og ledere, hvordan fravær håndteres på arbejdspladsen. 

Arbejdsmiljø København kan rådgive jer i forhold til, hvordan I arbejder med at indføre en fraværspolitik. Vi kan være med til at sætte rammerne for en god dialog, hvor relevante parter deltager, og vi kan støtte jer i at få politikken ”til at leve” i organisationen.

En fraværspolitik kan bl.a. indeholde:

  • Mål for nedbringelsen af fravær – hvad kunne vi tænke os at opnå?
  • Regler og retningslinjer omkring fravær – hvad gør man, hvis man bliver syg? Mm.
  • Roller og ansvar – hvem gør hvad, hvis en medarbejder sygemeldes?
  • Forebyggelse – hvordan arbejder vi for at forebygge fravær? 
  • Handlemuligheder – hvilke tiltag har vi, der kan bidrage til fastholdelse? (eksempelvis fleksibel arbejdstid, seniorordninger, delvis raskmelding mm.)

Arbejdet med at formulere en fraværspolitik bør altid foregå i et samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Derfor kan det være en god ide at inddrage MED- eller arbejdsmiljøudvalget.

Indholdet i og omfanget af rådgivningen tilpasses jeres behov og afklares på et indledende møde.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet