Header menu

Du er her

Ledersparring

- få hjælp til fraværsarbejdet

Fraværssager kan være yderst vanskelige, fx fordi de stiller krav til dig om at være både empatisk og handlekraftig på samme tid.

Arbejdsmiljø København kan hjælpe dig, hvis du som leder har brug for ny inspiration til fraværsarbejdet, eller hvis du oplever dig fastlåst og/eller har brug for sparring i forhold til vanskelige problemstillinger og beslutninger. Måske er du blevet berørt personligt af en udfordrende fraværssag.

Ledersparring med udgangspunkt i de problemstillinger, som du står med

Ledersparringen består af én eller flere samtaler med en af vores psykologfaglige konsulenter.

Sparringen vil altid tage udgangspunkt i den situation og de problemstillinger, du aktuelt skal håndtere. Det kunne eksempelvis være:

  • Hvordan tager du hånd om en langtidssygemeldt medarbejder? Eller en medarbejder med mange fraværsperioder?
  • Hvilke krav kan du stille til medarbejderen? Og hvilke muligheder og ansvar har du som leder?
  • Hvilke fastholdelses- og opfølgningsredskaber findes der (eksempelvis mulighedserklæringer, delvis raskmelding og §56 - fx ved kronisk sygdom)? Og hvordan kan du gøre brug af dem?
  • Hvordan undgår du, at et højt fravær påvirker arbejdsmiljøet og trivslen hos de nærværende?

Støtte til dialogen mellem dig og din medarbejder

Arbejdsmiljø København kan desuden understøtte dialogen mellem dig og en medarbejder, der er sygemeldt eller fraværstruet. En konstruktiv dialog kan bl.a. hjælpe jer til at afklare situationen og til at belyse, hvordan I bedst kommer videre.

Ledersparringen finder sted hos Arbejdsmiljø København.

Tilmelding

Ledersparring er gratis for ledere ansat i Københavns Kommune.

Tilmeld dig ved at udfylde skemaet til ledersparring 


Se i øvrigt:

'Find balancen mellem empati og handlekraft'

- en temadag for ledere om at håndtere vanskelige fraværsforløb

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan du bedst navigerer, når fraværsforløb går hen og bliver vanskelige?

Er du nysgerrig på, hvornår du med fordel træder ind i rollen som empatisk og forstående…?

… Eller hvornår du skal begynde at sætte grænser og tage rollen som handlekraftig leder? (Måske endda overfor en medarbejder, som er både vellidt og har været mange år på arbejdspladsen)

Se aktuelle datoer for temadage og tilmelding

Se mere om temadagene og tilmelding