Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Løft fornuftigt

- og tag hensyn til kroppen

Belastningerne ved et løft afhænger af mere end blot, hvor meget der løftes. Måden, I arbejder på, er væsentlig for, hvor let løftet bliver for kroppen. Der er en række forhold, der er afgørende for, hvor belastende løftet er, og hvor meget I kan og bør løfte.

Løftet bliver lettere

I skal løfte tæt på kroppen. Det nedsætter belastningen betydeligt. Forestil jer, hvordan I ville have det i arme og ryg, hvis I gik hjem fra supermarkedet med indkøbsposerne strakt ud foran jer.

Genstanden, der skal løftes, skal have en facon, størrelse og overflade, så man kan få ordentlig fat i den. Der bruges mange kræfter på at holde en genstand, der er glat eller på anden måde er svær at tage fat i. Hvis den er for stor, er det ikke muligt at få den tæt nok på kroppen.

Bedre plads- og indretningsforhold

Det er en forudsætning, at de fysiske rammer er i orden. Det er ikke tilstrækkeligt, at I kender til gode råd om løft og kan løfte fornuftigt med arbejdsteknikker.
Arbejdspladsen skal være med god plads og være godt indrettet, så det er muligt at udføre god arbejdsteknik. Det kan handle om placering af hylder, udformning af arbejdsborde, gulvets beskaffenhed og hjælpemidler.

Når arbejdspladsen indrettes, skal lange rækkeafstande undgås, og afstande, hvor der skal bæres, minimeres. Indretningen skal forebygge løft over skulderhøjde, løft under knæhøjde og løft i skæve arbejdsstillinger.

Færre tunge løft

Ved god tilrettelæggelse af arbejdet kan I forebygge de tunge løft. I kan også mindske belastningen væsentligt ved at bruge hjælpemidler til løftet. Det er en fordel at planlægge arbejdet, så man laver flere lette løft. Det er mindre belastende for kroppen at løfte 5 kg. 20 gange end 20 kg. 5 gange.

Analysér alle forhold omkring løftet

En arbejdspladsvurdering er et nyttigt redskab til at vurdere belastningen ved løftearbejde.

I en vurdering af de ergonomiske forhold er det vigtigt at komme hele vejen rundt: Pladsforhold, indretning, inventar, hjælpemidler, arbejdets organisering og instruktion af de ansatte.

Glem heller ikke betydningen af det psykiske arbejdsmiljø. Det påvirker koncentrationen under løftet og kvaliteten af bevægelsen. Et løft starter allerede, når I går hjemmefra om morgenen!

Hvor meget må I løfte?

Arbejdstilsynet har lavet nogle retningslinjer for, hvor meget man må løfte. Vægtgrænserne varierer mellem 3 tons og 10 tons dagligt afhængig af forholdene, der løftes under. Disse tal må betragtes som vejledende maksimumgrænser.

Der er en række forhold, der er afgørende for, hvor belastende forskellige løft er. Udover genstandens vægt, rækkeafstanden og hvor ofte der løftes er der følgende faktorer der spiller ind:

 • Byrdens beskaffenhed:
  Størrelse eller formens indflydelse på arbejdsstillinger og hvor let den kan håndteres.
   
 • Den fysiske anstrengelse:
  Hvorvidt løftet skal foregå skævt/asymmetrisk så ryggen vrides, bøjes forover eller til siden, eller især hvis ryggen er foroverbøjet og vrides samtidig. Om der skal løftes højt, så armene løftes, især hvis hænderne løftes til eller over skulderhøjde eller fra lave højder, så det ikke kun er byrden, der løftes, men hele kroppen. Løftearbejdets krav til tempo og præcision.
   
 • Arbejdsstedets beskaffenhed:
  Arbejdsmiljøloven siger, at løftearbejde ikke må være sundhedsskadeligt. Arbejdstilsynet anviser nogle vejledende retningslinjer for, hvordan man kan vurdere risikoen ved et løft. Udover vægt og rækkeafstand, og hvor ofte der løftes, spiller følgende faktorer ind som pladsforhold og indretning i forhold til underlag, trapper, temperatur, belysning mm.
   
 • Arbejdsforhold i øvrigt:
  Omfanget af hyppigt gentagne løft eller langvarig bæring. Risiko for uventede belastninger. Vibrationer, fremmedstyret løft, dårligt psykosocialt arbejdsmiljø eller travlhed, løftearbejde udført med manglende rutine og uhensigtsmæssig arbejdsteknik, løft/bæring, der indgår i et arbejde, som i øvrigt belaster ryggen.
   

Rådgivning om arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø København kan hjælpe med råd og vejledning omkring hjælpemidler til løftearbejdet, samt rådgivning i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdet.

Læs Arbejdsmiljø Københavns 8 gode råd om arbejdsteknik

 

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet