Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Love og regler om byggeri og arbejdsmiljø

Der er en lang række regler og love om arbejdsmiljø, som er nyttige ift. ny- og ombygninger. Find de vigtigste her

Bygningsreglementet

Arbejdsmiljø generelt

Arbejdsmiljøorganisationens arbejde

Arbejdsstedets indretning

  • AT-bekendtgørelse nr. 96 af februar 200: Om faste arbejdssteders indretning m.m.
  • AT-vejledning A.1.11: Om de krav, der er til indretningen af de rum på en virksomhed, hvor der udføres arbejde, herunder lysforhold, luft, temperatur, indeklima, akustik, størrelse, gulve og vægge, adgangsveje m.m.
  • AT-vejledning A.1.9: Om krav til virksomhedens indretning fx færdselsveje, bygninger, arbejdsrum, den enkeltes arbejdsplads, inventar, temperatur, ventilation, lys og rengøring
  • AT-vejledning A.1.14: Om krav til planlægning af faste arbejdssteders indretning

Støj, Lyd og akustik

Indeklima

  • AT-vejledning A.1.12: Om hvilke temperaturer der må være i arbejdsrum på faste arbejdssteder, og om hvordan virksomheder kan leve op til kravene
  • AT-vejledning A.1.2: Om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger
  • AT-vejledning A.1.1: Om krav til procesventilation på faste arbejdssteder

Lys

Rengøring og vedligeholdelse

  • AT-vejledning A.1.4: Om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger

Personalets rum

Brandforhold

Legepladser

  • Legeredskaber, der skal bruges af børn op til 14 år, skal være i overensstemmelse med DS/EN 1176, og faldunderlag skal leve op til kravene i DS/EN 1177

Elevers forhold

Senest revideret d. 23. marts 2021

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet