Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Mindfulness

Mental fitness til arbejdspladsen

Mindfulness er et virkningsfuldt tiltag i arbejdet med sundhedsfremme. Det er en form for opmærksomhedstræning og kan anses som ”mental fitness”, der både kan komme individet og organisationen til gode.

Hos den enkelte medarbejder og leder kan mindfulness bidrage til:

  • At styrke evnen til nærvær, koncentration, innovation, empati og handlekraft
  • At øge rummeligheden overfor borgerne, de pårørende osv.
  • At skabe rum til refleksion, integration og innovation

I organisationer kan mindfulness være medvirkende til at nedsætte sygefraværet, forebygge stress, øge trivslen samt få nye ressourcer i spil til at løse kerneydelsen. Mindfulness kan ikke løse arbejdsmiljøproblemer, men kan være et godt supplement til det øvrige forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Mindfulness er for alle – uanset erfaring, alder og forbehold. Arbejdsmiljø Københavns tilgang til mindfulness bygger på frivillighed, og på at alle kan deltage på deres egne præmisser. Vores tilgang er ikke spirituel.

Ønsker I at arbejde med mindfulness på jeres arbejdsplads, kan Arbejdsmiljø København bl.a. tilbyde:

Undervisningsforløb - mindfulness i praksis

Få viden om, hvad mindfulness er og kan bruges til. Undervisningen består af konkrete teknikker og metoder, som deltagerne selv kan anvende efter kurset. Varighed: 3 gange á 2 timer.

Workshop – introduktion til mindfulness

Halv- eller heldags workshop hvor I får inspiration til mindfulness trin for trin samt ideer til, hvordan I kan integrere mindfulness i organisationen.

Inspirationsoplæg – hvad er mindfulness?

Kort introduktion til mindfulness og smagsprøver på enkle øvelser, som kan anvendes i hverdagen. Oplægget varer ca. 1 ½ time og kan holdes i forbindelse med et personalemøde, fyraftensmøde e.l.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet