Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Mini-leksikon om arbejdsskader og arbejdsulykker

Arbejdsskader er en fællesbetegnelse, der opdeles i arbejdsulykker og erhvervssygdomme

Arbejdsulykke

En arbejdsulykke er en personskade forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage - mens man er på arbejde.

En arbejdsulykke skyldes risici i udførelsen arbejdet, og personskaden opstår ved en pludselig, uventet og afvigende hændelse. Påvirkningen udløser skaden umiddelbart eller inden for 5 dage.

Det er arbejdsgiverens ansvar at anmelde en arbejdsulykke senest 9 dage efter ulykken er sket til virksomhedens forsikringsselskab og Arbejdstilsynet (via SafetyNet for kommunale arbejdspladser).

Arbejdsmiljøorganisationen skal undersøge, analysere og forebygge gentagelser af arbejdsulykker.

Nærved-ulykke

De hændelser, der ikke resulterer i personskade - hvor det kun ’næsten’, gik galt, men det kunne have gjort det. Næste gang er man måske ikke så heldig.

Arbejdsmiljøorganisationen skal undersøge, analysere og forbygge nærved-ulykker.

Erhvervssygdom

En erhvervssygdom (tidligere arbejdsbetinget lidelse) er en sygdom, der skyldes påvirkninger i arbejdet eller arbejdsforholdene gennem kortere eller længere tid.

Skaden opstår som en del af det normale arbejde. Resultatet af skaden er sygdom og nedslidning eller smertetilstand. Anerkendelse af en erhvervssygdom sker efter en liste over anerkendte erhvervssygdomme eller efter en konkret lægelig vurdering.

Det er den ansattes egen læge eller tandlæge, der har ansvaret for at anmelde en formodet erhvervssygdom.

Arbejdsmiljøproblemer som følge af arbejdet skal tages op i APV-arbejdet, og forholdene skal forbedres. Arbejdsmiljøorganisationen er aktør på APV-arbejdet.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet