Header menu

Mission/vision

Arbejdsmiljø København arbejder ud fra følgende værdisæt defineret i vores vision/mission

Mission

Arbejdsmiljø Københavns mission er:

 • At yde rådgivning om arbejdsmiljø og arbejdsliv til arbejdspladser, ledelse, arbejdsmiljø-/MED-organisation og medarbejdere på alle niveauer i Københavns Kommune med det formål at sikre god trivsel og professionel opgaveløsning samt mindske fravær og nedslidning.

Arbejdsmiljø Københavns mission er et overordnet udsagn, som samler organisationens delformål, som er at:

 • Medvirke til at udvikle og forbedre arbejdsmiljøet og arbejdslivet i Københavns Kommune i balance med samfundsmæssige behov og politiske krav.
 • Medvirke til at arbejdsmiljøarbejdet i Københavns Kommune prioriteres strategisk i naturlig sammenhæng med kommunens kerneopgaver.
 • Sikre videndeling og erfaringsudveksling på arbejdsmiljøområdet i kommunen.

Vision

Arbejdsmiljø Københavns vision er:

 • At Arbejdsmiljø København ses som den primære strategiske rådgiver i Københavns Kommune, når der skal skabes overblik, sammenhæng, retning og prioritering i arbejdsmiljøaktiviteter på tværs af kommunen.
 • At Arbejdsmiljø Københavns position som én af landets førende arbejdsmiljørådgivere styrkes og videreudvikles til gavn for Københavns Kommune som arbejdsplads.
 • At være en arbejdsplads som er rummelig, professionel og på forkant, når det gælder kreative løsninger og nye tendenser på arbejdsmiljøområdet.

Arbejdsmiljø København arbejder hen i mod at opfylde vores vision ved:

 • At indgå i et tæt samspil med forvaltningernes direktioner og øvre forvaltningsniveauer.
 • At indgå i en tillidsfuld, løbende dialog med personaleorganisationer og Det Centrale SamarbejdsOrgan (CSO) i Københavns Kommune.
 • Et vedvarende fokus på kompetence- og ydelsesudvikling og effektivitet.
 • Et udvidet samarbejde med andre af landets førende arbejdsmiljøaktører, forsknings- og uddannelsesmiljøer.
 • Et øget fokus på formidling og kommunikation om arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsatser i Københavns Kommune.
 • At medvirke til at dokumentere, at det kan betale sig at investere i et godt arbejdsmiljø.
 • At medvirke til at Københavns Kommune som arbejdsplads får en stærk profil/employerbrand for høj prioritering af arbejdsmiljøarbejdet.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet