Header menu

Du er her

Når solen står op

Rådgivning om varmeproblemer

Høje temperaturer på arbejdspladsen er en medvirkende årsag til indeklimagener. Generne er typisk træthed, hovedpine og generede øjne og slimhinder. Det går ud over arbejdsevnen og arbejdsglæden.

Genernes omfang stiger med temperaturen – jo højere temperatur, jo flere gener.

Mange steder er solindfald den dominerende årsag til høje temperaturer.

Har I problemer med høje temperaturer kan Arbejdsmiljø København foretage en gennemgang af varmeforholdene på arbejdspladsen og rådgive om tiltag, der kan nedbringe varmebelastningen. En sådan gennemgang fokuserer bl.a. på:

  • Om der er tilstrækkelig solafskærmning i forbindelse med vinduerne
  • Om afskærmningen aktiveres i tide
  • Indstilling af ventilationsanlæg, hvis et sådant findes
  • Udluftningsprocedurer
  • Varmekilder i lokalerne

Solindfald giver ofte anledning til blænding og/eller genskin. Har I problemer med blænding og/eller genskin kan Arbejdsmiljø København rådgive om, hvorledes dette forebygges ved hjælp af solafskærmning og placering af arbejdspladser.