Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Nybyggeri og ombygning

Hjælp til planlægning af et godt arbejdsmiljø med brugerinddragelse

De bedste resultater opnås, når arbejdsmiljøet tænkes ind helt fra starten i et byggeprojekt ved at inddrage medarbejdernes specielle viden og erfaringer. Det er desuden i starten af projektet, at muligheden for at få indflydelse er størst.

Arbejdsmiljø København tilbyder derfor rådgivning allerede helt tidligt i planlægningen af byggeprojekter for at skabe og understøtte en konstruktiv proces. Målet er at sikre trivsel og et godt arbejdsmiljø i det færdige byggeri.

Arbejdsmiljø København kan både have en rolle som ekspert og kan desuden facilitere processen omkring brugerinddragelsen. Et forløb for et større byggeprojekt kan typisk se sådan ud:

  • Et afklarende formøde, hvor rådgivningsbehovet afdækkes og aftaler omkring forløb og handlerum indgås
  • Afholdelse af workshops med forskellige fokusområder som fx arbejdsgangsanalyse og kulturtræk, inspiration til arbejdsmiljøarbejdet, kravformulering, løsningsprincipper vedr. indeklima, akustik, belysning, arbejdsstillinger, indretning mv.
  • Opsamling og prioritering som input til byggeprogrammet

Rådgivningen tilpasses jeres konkrete situation og vil afhænge af byggeprojektets størrelse.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet