Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Nye billeder på det fremtidige samarbejde

Værktøj til brug ved nye samarbejdsrelationer i fx teams eller afdelinger. Den enkelte får sat ord på, hvad der er vigtigt

At bruge billeder, som I på forhånd har klippet ud af ugeblade el. lign., gør det muligt at få sagt noget andet end det, man plejer at sige. Derudover husker man billederne og deres betydning bedre end en masse ord. Det er vigtigt, at alle fortæller, hvad det billede, de har valgt, lige præcis betyder for dem.

Sådan gør I

  1. Man starter med en individuel opgave, som lyder: Uden at snakke med kollegerne finder hver medarbejder et billede, der illustrerer håbet for jeres samarbejde.
     
  2. Herefter fortæller den enkelte om sit billede, om hvad det lige præcis betyder for dem, og hvad det siger om vedkommendes håb for samarbejdet. De andre lytter og spørger nysgerrigt. Alle billederne hænges op.
     
  3. Som afslutning danner I jer et indtryk af, hvad det samlet set fortæller jer om, hvad der er vigtigt at værne om eller bestræbe jer på i det kommende samarbejde.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet