Header menu

Du er her

Om pilotprojektet Holdbart Arbejdsliv

Projektets målgruppe var alle medarbejdere på 10 plejecentre i Københavns Kommune svarende til ca. 600 fastansatte, heraf ca. 500 social- og sundhedsassistenter og -hjælpere samt medarbejdere indenfor køkken/rengøringsområdet.

Opsummering af evalueringsresultater

  • Træningen har medført signifikante forbedringer i muskelstyrke og udholdenhed.
  • Nakkesmerter er reduceret med 29,8 % og lændesmerter signifikant reduceret med 29,8 %.
  • Øget psykisk sundhed: Der er sket en signifikant øgning i energi på 18,9 og søvnkvalitet er forbedret med 5,9 %
  • Der er en signifikant reduktion i oplevet arbejdsbelastning på 0,8 point på en skala fra 0-10, hvilket kan tages som et udtryk for, at der er sket en øgning i fysisk kapacitet, der gør det daglige arbejde nemmere at overkomme. Men resultatet er sandsynligvis også påvirket af, at der som led i interventionen er givet individuel fysioterapeutisk rådgivning, ergonomisk vejledning og foretaget arbejdstilpasning. Den øgede energi kan desuden tænkes at bidrage til en oplevet reduceret fysisk belastning.

Medarbejderne angiver, at en afgørende faktor for at deltage regelmæssigt i træningen har været ledelsens systematiske planlægning og opfølgning.  At være sammen med kolleger bidrager også som en væsentlig motivationsfaktor for træningsdeltagelse.

Læs mere