Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Oplæg om krænkende adfærd i det interne samarbejde

Få input til at kickstarte dialogen

Hvis I ønsker at sætte fokus på krænkende adfærd på arbejdspladsen i det interne samarbejde, kan en konsulent fra Arbejdsmiljø København hjælpe med at starte dialogen med et oplæg om:

  • hvad krænkende adfærd er (definitioner, grænser og lovgivning), og hvilke konsekvenser det kan have – både for den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen som helhed
  • hvilke roller, ansvar og muligheder hhv. leder, medarbejderrepræsentant og kollega har – både i forhold til forebyggelse og håndtering
  • hvordan I aktiverer jeres lokale retningslinjer på området ved at se på udkast til lokale retningslinjer eller genbesøge gældende retningslinjer, som MED/arbejdsmiljøudvalget efterfølgende kan arbejde videre med

Et oplæg varer 1½-2 timer og består typisk af en kombination af vidensoplæg fra konsulenten og tid til fælles dialog/refleksion/spørgsmål.

Oplæg kan afholdes for hele arbejdspladsen, dele af den eller MED/arbejdsmiljøudvalget.

Det er væsentligt for udbyttet og forankringen, at ledelse og medarbejderrepræsentanter deltager aktivt i tilrettelæggelse og gennemførelsen.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet