Header menu

Du er her

Ordentlig statistik

Hovedpointer
  • Valid sygefraværsstatistik har afgørende betydning for fremdrift i fraværsindsatsen.
  • Det er afgørende vigtigt med aktuelle og opdaterede tal.
  • Der er behov for systematisk og brugervenlig information ved ændringer i fraværsrapporter/-data samt øget fokus på validitet af data herunder opdatering og ajourføring.
  • Ledere og navnlig nye ledere skal sikres grundig instruktion i brugen af fraværsstatistikker.
  • En automatisk advis til lederne om fraværssamtaler bør etableres.