Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Printer o.lign.

Printere, kopimaskiner, telefaxer, frankeringsmaskiner mv. bør som hovedregel anbringes i et rum for sig

Printrummet bør være forsynet med udsugning.

Når I bruger elektronisk udstyr, belastes indeklimaet med støv, støj, varme og forskellige afgasninger. Det er vigtigt at sikre, at kontormaskinerne belaster indeklimaet så lidt som muligt. Det er muligt at få kontormaskiner, der stort set ikke udsender den sundhedsskadelige luftart ozon. Indstil maskinerne på sparefunktion eller sluk dem helt, når de ikke er i brug.

Printere i arbejdslokalet kan kun anbefales, hvis du printer forholdsvis lidt. I så fald skal printeren anbringes mindst 2 meter fra den nærmeste arbejdsplads, og udblæsningen fra printeren skal vendes væk fra personer i lokalet.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet