Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Proceskonsultation

Støtte til håndtering af samarbejdsproblematikker

Ønsker I at gøre noget ved en samarbejdsproblematik, men har brug for hjælp til at afdække problemet, hvem der skal involveres, og hvordan det kan håndteres? Så kan I få støtte fra Arbejdsmiljø København i form af proceskonsultation. En sådan type rådgivning fungerer ved, at arbejdspladsen i en aftalt periode får tilknyttet en konsulent som ressourceperson, der følger, hjælper og gennemfører aktiviteter i samspil med arbejdspladsen.

Et procesforløb kan fx bestå af:

  • Fællesmøder
  • Oplæg
  • ’Hjemmeopgaver’
  • Støtte til forankring af nye måder at gøre tingene på
  • Samtaler – individuelt eller gruppevis
  • Observation og feedback på samarbejdsprocesser
  • Kulturanalyse

Proceskonsultationens indhold og omfang varierer dog alt efter den givne problemstilling og arbejdspladsens behov. Selve processen lægges ikke fuldstændig fast fra start, da de forskellige tiltag løbende udvikles på baggrund af de behov, der viser sig undervejs.

Processen foregår ved, at en konsulent fra Arbejdsmiljø København sammen med en arbejdsgruppe (fx ledelsen eller trioen) mødes og tilrettelægger et forløb med en bestemt målsætning for øje. Forløbet vil normalt foregå på arbejdspladsen, men nogle interventioner kan med fordel finde sted hos Arbejdsmiljø København, fx individuelle samtaler. 

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet