Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Proceskonsultation

Få støtte til at planlægge og gennemføre en forandringsproces

Når arbejdspladsen er på vej ind i eller står midt i en forandringsproces men ikke ved præcis, hvilken slags hjælp der er brug for i forløbet, kan man få støtte fra Arbejdsmiljø København i form af proceskonsultation. Det betyder, at Arbejdsmiljø København sammen med en arbejdsgruppe (fx ledelsen eller trioen) tilrettelægger en målstyret proces, hvor man ikke kender alle faserne på forhånd.

Processen kan fx bestå af:

  • Behovsundersøgelser
  • Erfaringsudveksling
  • Samtaler og interviews – individuelt eller gruppevis
  • Oplæg
  • ’Hjemmeopgaver’ til ledelse og /eller medarbejdere
  • Fællesmøder
  • Drømmerejser, lege og andet

Proceskonsultation adskiller sig fra sparring på den måde, at Arbejdsmiljø Københavns konsulent også er med i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af de forskellige interventioner. Hermed får arbejdspladsen en ressourceperson, der følger og hjælper undervejs i forandringsprocessen eller dele af den.

Omfanget af proceskonsultationen varierer alt efter den givne problemstilling. Typisk vil man på forhånd fastlægge en timeramme og en tidshorisont, indenfor hvilken opgaven skal løses.

Proceskonsultationen vil normalt foregå på arbejdspladsen, men dele af den (fx samtaler) kan med fordel finde sted hos Arbejdsmiljø København.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet