Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Proceskonsultation

Støtte til at håndtere stress og skabe arbejdsglæde

Hvis I oplever stress eller et stort arbejdspres på arbejdspladsen, men ikke ved præcis hvilken slags hjælp, I har brug for, kan I få støtte fra Arbejdsmiljø København i form af proceskonsultation. Det indebærer, at Arbejdsmiljø København sammen med en arbejdsgruppe (fx ledelsen eller trioen) tilrettelægger en målstyret proces, hvor man ikke kender alle faserne på forhånd.

Når man skal håndtere stress, er der særligt fem områder, man kan arbejde med på det organisatoriske niveau, nemlig opmærksomhed, handlekraft, forudsigelighed, kultur og koordinering. I proceskonsultationen har vi mulighed for at gå i dybden med ét eller flere af disse områder.

Processen kan fx bestå af:

  • Møder med ledelse, tillidsrepræsentanter og/eller arbejdsmiljørepræsentanter, hvor stressen indkredses, og hvor undtagelser i form af arbejdsglæde og produktivitet undersøges. 
  • ’Hjemmeopgaver’ til ledelse og /eller medarbejdere.
  • Fællesmøder, hvor de ansatte sammen får mulighed for at reflektere over, hvornår stressen sniger sig ind og på denne baggrund komme med ideer til håndteringen.

Indholdet og varigheden af processen afhænger af den situation, I befinder jer i. Typisk vil man på forhånd fastlægge en timeramme og en tidshorisont, indenfor hvilken opgaven skal løses – fx 3 halve dage.

Proceskonsultationen vil normalt foregå på jeres arbejdsplads, men dele af den (fx samtaler) kan med fordel finde sted hos Arbejdsmiljø København.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet