Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Regulering af solindfald

Det er af stor betydning for velværet, at der kommer dagslys ind i arbejdslokalerne, og at der er udsyn til omgivelserne udenfor

Solindfald kan dog give problemer i forhold til indeklimaet i form af varme, blænding og refleksioner. Her kan du læse mere:

Varmeproblemer

Indfald af sollys kan give en stor varmebelastning af arbejdslokalerne.

Ved temperaturer over 22 °C stiger antallet af problemer med indeklimaet. Desuden er for høje temperaturer ofte en medvirkende faktor i forbindelse med oplevelsen af "tør luft".

Blænding og refleksioner

Solindfald kan give problemer med blænding og refleksioner. Det er særligt et problem i forbindelse med skærmarbejde.

Vender din skærmarbejdsplads mod vinduerne, risikerer du direkte blænding. Vender skærmarbejdspladsen væk fra vinduerne, risikerer du, at vinduerne spejler sig og laver refleksioner i skærmen. Begge dele kan forårsage træthed i øjnene og give anledning til spændinger og hovedpine.

Ved at placere arbejdspladsen parallelt med vinduet og et stykke inde i lokalet kan du kan undgå problemer med blænding og refleksioner.

Udover en fornuftig placering af skærmene, kan det være nødvendigt at skærme af for dagslyset med persienner, gardiner eller rullegardiner for at opnå gode belysningsforhold.

Solafskærmning

Solafskærmning nedbringer varmebelastningen. Afskærmningen kan placeres uden for vinduerne, mellem vinduerne eller indenfor vinduerne. Udvendig solafskærmning i form af markiser, udvendige rullegardiner eller persienner er det mest effektive. Indvendig afskærmning har en mindre effekt på varmen.

Fleksibel regulering af solindfald

Uanset hvilken form for afskærmning der vælges, er det en fordel, at den kan reguleres. På gråvejrsdage og på tidspunkterne på dagen, hvor solen ikke står på, er det en fordel at kunne fjerne solafskærmningen.

Det optimale er, at reguleringsmuligheden er individuel. Nogle kan lide mere lys end andre, og nogle arbejdspladser er placeret længere fra vinduet end andre.

Tonede eller specialbehandlede ruder har en effekt på temperatur og blænding, men giver mørkere lokaler. Dette er et problem på de mørke årstider. Det medfører mere brug af kunstlys. Mange er desuden generede af, at de giver en unaturlig gengivelse af farverne såvel inde som ude.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet