Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Risikoanalysen S x H x E

En model til dialog i arbejdsmiljøgruppen eller i arbejdsmiljøudvalget/ MED-udvalget

S x H x E kan bruges til at analysere en given opgave eller situation, hvor man har en mistanke om, at der er risiko for, at medarbejderne kan komme ud for en ulykke eller en skade. Det kan enten være en akut risiko for en skade, eller at en medarbejder på længere sigt bliver så belastet af opgaven, at der er risiko for en erhvervssygdom. Denne risikovurderingsmodel er hentet fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningens arbejdsmiljøledelsessystem ”Grøn Smiley”.

Sådan bruges metoden

Ved arbejde med S x H x E ser man på:

  S – Hvad er sandsynligheden for, at der kan ske en ulykke, en skade eller være mistrivsel?
 

  H – Hvad er hyppigheden for forekomst af situationen? hvor tit foregår det?
 

  E – Hvad er den forventede effekt? Hvad kan ske? Hvor galt forestiller man sig, det kan gå?
 

Ulykkens sandsynlighed, hyppighed og effekt tildeles hver en værdi fra 1-10 med udgangspunkt i dette skema:

 
S
SANDSYNLIGHED FOR ULYKKE / SKADE / MISTRIVSEL
 
 
 
H
HYPPIGHED FOR FOREKOMST AF SITUATIONEN
 
 
 
E
FORVENTET EFFEKT
 
  Ikke sandsynlig = 1     En gang om året = 1    

Mindre skade med førstehjælp 

= 1
  Tænkelig, dog mindre sandsynlig  = 3     Få gange om året  = 3    

Skade med lægebehandling 

= 3
  Tænkelig  = 5     En gang om måneden = 5    

Skade uarbejdsdygtig 

= 4
  Sandsynlig  = 7     En gang om ugen = 7    

Skade uarbejdsdygtig over 6 uger 

= 6
 

Meget sandsynlig 
 

= 10     En gang om dagen = 9    

Bestandig skade 

= 7
          Til stadighed  = 10    

Bestandig skade invaliderende 

= 9
                 

Dødelig 
 

= 10

 

De tre tal (S, H og E) ganges efterfølgende med hinanden. Resultatet indplaceres i skemaet herunder, som indikerer, om det er en situation, der bør arbejdes videre med i forhold til at nedsætte belastningerne.

  0 til 30  
Ubetydelig risiko
  Ingen handling   Ingen registrering i APV
  3 til 90
 
  Mulig risiko   Øget opmærksomhed   Registreres i APV
  91 til 200
 
  Betydelig risiko   Rettes   Registreres i APV
  201 til 400
 
  Høj risiko   Rettes omgående   Registreres i APV
  401 til 1000   Uacceptabel høj risiko   Stop arbejdet og ret   Registreres i APV

 

Man kan også bruge S x H x E til en udregning af, hvor stor risiko der er for, at en enkelt medarbejder er udsat for at få en skade, hvis medarbejderen har mange af de samme belastende arbejdsstillinger i løbet af en arbejdsdag.

Få gang i dialogen

Brug resultatet fra risikoanalysen til at igangsætte en dialog om, hvorvidt der bør arbejdes videre med at nedsætte belastningerne. Det kan fx være:

  • Skal der anskaffes hjælpemidler/arbejdsredskaber?
  • Hvordan skal opgaven foregå indtil de er til stede?
  • Kan opgaven foregå et andet sted?

I dialogen om talværdierne for henholdsvis S, H og E skal man ikke nødvendigvis opnå enighed. Dialogen kan pege på, hvordan vi opfatter risikoen for at være udsat for en skade eller ulykke på arbejdspladsen eller i en given situation. De dialoger kan give meget værdifuld viden om belastninger, hvordan arbejdspladsen forebygger ulykker og skader mm.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet