Header menu

Risikovurdering mindsker belastningerne

- vejledning til forflytningsvejledere og arbejdsmiljørepræsentanter

Oplever I på jeres arbejdsplads, at der er medarbejdere, der har været ude for ulykker eller haft skader som følge af belastende arbejdssituationer i forflytningsarbejdet?  

Arbejdsmiljø København tilbyder vejledning i at lave en risikovurdering af belastningerne i forflytningsarbejdet. Formålet er at igangsætte en dialog om, hvilke belastninger I oplever, hvilke der skal prioriteres at gøres noget ved, og hvordan I gør det.  

I risikovurderingen bruges følgende værktøjer:

Vi vil tage udgangspunkt i jeres konkrete forflytningssituationer samt prøve teorien i praksis, så I kan prøve redskaberne og indøve bedre rutiner. 

Vejledningen kan omhandle:

  • kortlægning og analyse af belastninger ved forflytning
  • prioritering af belastninger og hjælp til handleplan
  • brug af hjælpemidler, arbejdsredskaber samt ny teknologi.
  • hjælp til udarbejdelse af eller revision af retningslinjer for forflytning
  • tilrettelæggelse af undervisning til medarbejdere
  • uddannelse af forflytningsvejledere
  • organisering af arbejdet

Rådgivningen tilpasses jeres behov, og kan både være i form af en temadag hos Arbejdsmiljø København eller møder på jeres arbejdsplads. 

Rådgivningen henvender sig til forflytningsvejledere, fysio- og ergoterapeuter, psykomotoriske terapeuter, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere samt øvrige medlemmer af MED-udvalget på jeres arbejdsplads.

Se vores film om risikovurdering ved forflytning

Risikovurdering

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet